Нормативно - правова база

Закон України " Про освіту"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Закон України"Про колективні договори і угоди"

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Постанова КМУ від 30.11.2011 р. N 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"

Постанова КМУ від 22.03.2001р. №270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру"

Постанова КМУвід 27.06.2003 №994"Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат"

Постанова КМУ від 23.05.2001 №559"Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок"

Постанова КМУ від 01.08.1992 р. №442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"

Кодекс цивільного захисту України

Наказ МОН від 01.08.2001 р. №563 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах"

Наказ МОН від 18.04.2006 №304 "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України"

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 №255"Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

Наказ МОН від 31.01.2001 №616"Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4"Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів"

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Щодо оплати праці

Кiлькiсть переглядiв: 308