Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Україна на 107-му місці з 144 країн за політичними правами жінок (= надзвичайно низько…) = для змін потрібні програми, ресурси і діяльність

Мета - подолання ґендерних стереотипів та упереджень, що роками існували у суспільстві та подавалися як норма.

Ми говоримо не лише про жінок, а про інтереси і потреби жінок і чоловіків з огляду на їх вік, місце проживання та соціальну приналежність, про дітей, а також людей з інвалідністю.

Що таке гендер і гендерна рівність?

Пам’ятайте: рівноправністьце не завжди рівність. Ось чому врахування ґендерної перспективи – це завжди врахування РІЗНИХ ПОТРЕБ чоловіків/жінок, хлопчиків/дівчат.

Жінки і чоловіки повинні мати однакові можливості для формування суспільства і свого життя. Це передбачає подолання дискримінації та структурної нерівності при доступі до ресурсів, можливостей і послуг.

ОГЛЯД: Основні ґендерні концепції

/Files/images/IMG_20210521_113547.png

ҐЕНДЕР МОЖЕ ВИГЛЯДАТИ ПО-РІЗНОМУ В ТОЙ САМИЙ ЧАС У РІЗНИХ МІСЦЯХ «Прийнятний/нормальний» в одному місці – не такий в іншому.

МИ НЕ ЖИВЕМО В ЯКОМУСЬ «МІСЦІ» - МИ ЖИВЕМО «У ЧАСІ» / ГАНС РОСЛІНГ

100 років тому жінки не могли голосувати в жодній країні. Коли у жінок у вашій країні виникла можливість стати поліцейськими? Чи є щось, що жінки не можуть робити сьогодні, але, можливо, зможуть зробити завтра?

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ - це неформальні правила поведінки, які вважаються прийнятними в групі або суспільстві. Люди, які не дотримуються цих норм, можуть відчувати, що їх уникають, або страждати від якихось наслідків. Норми змінюються відповідно до навколишніх умов / ситуації, вони можуть мінятися з плином часу.

ВПРАВА: «2 КОЛОНКИ – 2 ХВИЛИНИ»: ҐЕНДЕРНА СТРУКТУРА – КОНОТАЦІЇ СЛІВ

Питання:

1. Чи є такі слова/прикметники/характеристики/умови, які однозначно стосуються певного ґендеру?

2. Чи спостерігається якась тенденція в розподілі між більш негативними/позитивними конотаціями?

Примір

Жіночність (жінки/дівчата) Маскулінність (чоловіки/хлопці)
Жертва, Турботлива, Залежна, Слабка, Нерішуча,Емоційна,Говірка, Красива, Асистентка, Пліткарка,Обережна, Готова допомогти, Боязлива (потребуєзахисту), Секретар, Домашня, Романтична,Співробітник, Няня, Йде за лідером, Пасивна,Уперта Влада, Працівник, Незалежний, Сильний, Рішучий,Раціональний,Знаючий, Розумний, Експерт, Здатний допереговорів, Ризиковий,Годувальник, Сміливий (захисник),Бос, Новатор, Авантюрист, Власник, Політик,Лідер, Активний, Цілеспрямований

"БУДЬ ЧОЛОВІКОМ, ХЛОПЦІ НЕ ПЛАЧУТЬ" - так мивчимо хлопчиків приховувати свої емоції, бути сильними, а потім дивуємось, чому вони агресивні.

ЧОЛОВІКИ ЧАСТІШЕ Вмирають від насильства від інших чоловіків, вдаються до насильства для вирішення конфліктів, приєднуються до злочинних організацій або банд, потрапляють до в'язниці, приєднуються до терористичних організацій, зловживають речовинами, не звертаються за медичною допомогою, не звертаються за допомогою в разі депресії, накладають на себе руки. Тому вкрай важливо працювати і з чоловіками, і з хлопчиками. Те саме стосується державних послуг і соціальної підтримки.

Маскулінність… Природа чи виховання? Біологічні відмінності статей… Чи соціальні утворення ґендеру?

Маскулінність без чоловіків (передмова до книжки «Жіноча маскулінність»)

https://feminist.krytyka.com/ua/articles/maskulinnist-bez-cholovikiv-peredmova-do-knyzhky-zhinocha-maskulinnist

ЗМІЩЕННЯ ПАРАДИГМИ: ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ВИГРАШ ДЛЯ ВСІХ

Не: «хтось має програти» («виграш» жінок = «програш» чоловіків), але: «всі заслуговують на перемогу» • Жінка і дівчата - так, • але чоловіки і хлопчики – теж так

ПЕРЕМАГАЮТЬ УСІ Коли у чоловіків з'являється можливість бути близькими до дітей з самого початку: - їхнє фізичне і ментальне здоров'я покращується. Вони становляться більш щасливими! І навіть довше живуть… Коли чоловіки проводять більше часу зі своїми дітьми, насильство по відношенню до жінок і дітей зменшується. Завдяки ґендерній рівності насправді перемагають усі.

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ – ЦЕ НЕ ПИРІГ, НЕ ГРА «ХТО КОГО»

Ґендерна рівність – це не пиріг і не піца, які, якщо від них відрізати шматочок, становляться менше, і комусь іншому дістанеться менше. З ґендерною рівністю пиріг чи піца стають більше. Те саме і з економічним розвитком. Буде більше пирога і більше піци, якими можна буде ділитися. • Економічне зростання, соціальні досягнення, покращення здоров'я, більше миру • Покращується життя громади, регіону, нації, світу …

ЯКЩО ЦЕ ТАК ДОБРЕ, ЧОМУ МИ ТАК НЕ РОБИМО?

1. Природа людини

• Ми знаємо про те, що в нас є, а не про те, що могли би мати

• Ми не повністю зрозуміли, як всі виграють від ґендерної

• Норми і ґендерні стереотипи настільки сильні, що ми несвідомо продовжуємо бути упередженими

• «Шлях найменшого опору» - для того, щоб щось змінити, потрібно більше зусиль, ніж для того, щоб працювати в режимі «статус-кво»

• Ми не знаємо, як здійснити зміни

2. Страх програти = опір

Ми не зрозуміли, що і чоловіки, і хлопчики (кожен) заслуговують на те, щоб виграти у довгостроковій перспективі

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ – ЦЕ ЧАСТИНА РІШЕННЯ

Жінки та дівчата – не «проблеми, які слід вирішувати».

Вони частина рішення. Вони є найбільшим джерелом невикористаного потенціалу в світі. Для того, щоб змінити ситуацію, ми повинні бачити і чути ВСІХ громадян однаково. Забезпечте ВСІХ громадян доступом до тих самих послуг/безпеки/можливостей. Важливість процесу із залученням громадян/раннього планування.

Подумайте, що ви можете зробити на підтримку ґендерної рівності як:

• партнер,

• мати / батько,

• професіонал,

• бос,

• співробітник,

• постачальник послуг,

• рольова модель.

БЛОК: ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ – ЧОМУ ТА ЯК

Інструмент для розуміння різної ситуації та можливостей жінок/чоловіків, дівчат/хлопців у визначеному контексті

• Інструмент для виявлення потенційного ґендерного дисбалансу/нерівності

• Відправна точка для ґендерного мейнстрімінгу

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Державний механізм забезпечення ґендерної рівності – це система взаємопов’язаних державних інститутів, компетенція і діяльність яких спрямовані на втілення ґендерних стратегій та утвердження в реальній практиці ґендерної рівності у суспільстві.

• Міністерство соціальної політики України - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

• Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

«Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров`я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям». (ст.24 Конституції України)

• Конституція України (ст.3,21,24,51)

• Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

• Указ Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

• Наказ МОН «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»

• Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

• Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

• Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

• Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Закон, що закріплює питання ґендерної рівності в Україні, -Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.)

постановою Кабінету Міністрів Українивід 11 квітня 2018 р. № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"

матеріал підготовлен на основі міжнародної програми«U-LEAD з Європою»

https://tsnap.ulead.org.ua/komanda/

Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності : спецкурс для слухачів очнодистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 51 с.

https://lib.iitta.gov.ua/709745/1/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf

РОЗУМІННЯ МАСКУЛІННОСТІ ТА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 березня 2021 року)

https://www.naiau.kiev.ua/files/zakon_ukr/gender/2021_03_25/konf_250321.pdf

Кiлькiсть переглядiв: 166