Нормативні документи психологічної служби закладів освіти

/Files/images/229_s.jpg

*Конституція України;
*Конвенція ООН «Про права дитини» від 20.11.1989 р.;
*Закон України «Про освіту»;
*Закон України «Про дошкільну освіту»;

Закон України «Про охорону дитинства»

Декларація прав людини

Лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»;

Лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;

Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;

Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національнопатріотичного виховання в закладах освіти України»;

Лист МОН від 22.06.22 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»;

Лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році»

Закон України 18.12.2018 №2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

/Files/images/yuridicheskie-uslugi.png

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року»;

/Files/images/104a388a52016466c20a26d41246c8.png Лист МОН № 1/8794-22 від 02.08.2022 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2022/2023 н.р.».

/Files/images/balance-scale-lg.png Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

· Лист МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» (

· Лист МОН України від 22.07.2020 № 1/9-394 №1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

· Лист МОН України від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини»

• Лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 «Щодо проведення Всеукраїнського моніторингового дослідження «Надання допомоги дітям, Постраждалим від військових дій і внутрішньопереселеним особам в діяльності психологічної служби».

• Лист ІМЗО від 09.06.2020 № 22.1/10-1205 «Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів за рахунок коштів державного бюджету».

• Лист ІМЗО щодо курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів у 2020 роцівід 27.05.2019 № 22.1/10-2045.

*Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі" у номінації "Корекційно-розвиткові програми"
*Наказ МОНУ від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді»;
*Наказ МОНУ від 20.04.2001 № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»;
*Наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України;
*Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року;
Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462"Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р."
*Лист МОНУ від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»;
*Лист МОНУ від 23.07.2015 № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році»;
*Лист МОНУ від 20.05.2015 № 1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»;
*Лист МОНУ від 28.10.2014 № 1/9-557 Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей;
*Лист МОНУ від 28.05.2015 №1/9-264 «Про програму виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
*Лист МОНУ від 13.09.2015 №1/9-389 «Про проведення опитувань»;
*Лист МОНУ від 07.08.2015 № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»;
*Лист МОН України від 12.11.2018 № 1/9-690"Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки для використання в навчально-виховному процессі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України";
*Лист МОН України від 05.09.2018 №1/9-529"Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України";
*Лист МОН України від 06.06.2013 №1/9-413"Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти";
*Лист МОНМС України від 26.07.2012 № 1/9-529"Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання";
*Лист МОНМС України від 04.07.2012 № 1/9-488"Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах";
*Лист КВНЗ "ХАНО" від 16.10.2015 №902"Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби";
*План заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року;
*План роботи соціально-психологічної служби та управління освіти Шевченківського району в м. Харкові
*Етичний кодекс психолога.

Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 "Про деякі питанняорганізації в закладах освіти виховної роботи щодобезпеки й благополуччя дитини"

Наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Концепція національно-патріотичного виховання (наказ МОНУ від 16.06.2015 №641)

Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол від 29.04.2014 №3)

Лист УНМЦ ППіСРвід 02.04.2015 № 47 «Про вимоги до змісту методичних розробок практичних психологів і соціальних педагогів»

Лист УНМЦ ППіСР від 19.01.2015 № 6 «Про недопущення скорочення працівників психологічної служби»

Лист УНМЦ ППіСР від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»

Лист МОНУ від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 “Щодо профілактики учинення дітьми самоушкоджень”

Лист МОНУ від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

Лист МОНУ від 29.09.2014 № 1/9-498 «Щодо впровадження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»,

Лист МОНУ від 24.09.2014 № 1/12-6710 «Інформаційні матеріали щодо надання психологічної допомоги в закладах системи освіти України»

Лист МОНУ від 24.09.2014 № 1/9-488 «Щодо сприяння психологічній реабілітації постраждалих під час антитерористичної операції»

Лист МОНУ від 13.01.2011 №1/9-19 «Про збереження посад працівників психологічної служби»

Лист МОНУ від 09.09.2009 №1/9-616 «Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів»

Лист МОНУ від 27.11.2000 №109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (СП)»

Кiлькiсть переглядiв: 309