Інформація про роботу над темою району

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти упродовж 2021/2022 н.р. -2022/2023 н.р. працюватиме над впровадженням методичної теми "Мотивація як визначальний фактор організаціїї навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах соціалізації"

МЕТА: створення психолого-педагогічних умов для формування мотиваційного компоненту успішного навчання та соціалізації учнів та вихованців закладів освіти району.

Завдання:

- визначення дієвих факторів формування сучасної навчальної мотивації в учнів та вихованців різного віку;
- формування мотиваційного компоненту соціалізації на успішність навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах компетентнісної освіти;
- організація взаємодії педагога та учня на засадах педагогіки партнерства як умови успішної соціалізації особистості;
- опанування та застосування педагогами в освітній процес методів та прийомів мотиваційного компоненту соціалізації особистості учнів;
- забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів та вихованців з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.

Шляхи реалізації:

- здійснення теоретичного аналізу проблеми мотивації та соціалізації учнів та вихованців;
- розкриття місця мотивації та соціалізації в умовах впровадження Нової української школи;
- визначення та врахування в освітньому процесі пріоритетних зацікавленостей та інтересів учнів та вихованців;
- впровадження сучасних технологій, методів та прийомів навчання і виховання , що впливають на мотиваційну сферу школярів;
- створення умов до підвищення професійної компетентності та реалізації творчого потенціалу педагогів;
- поширення за межами закладів освіти кращого досвіду з даної теми, створеного у колективах.

Очікувані результати:

- підвищення якості освіти шляхом підвищення рівня позитивноїмотивації до навчання як складової успішної соціалізації учнів та вихованців;
- підвищення професійної мобільності педагогів, розвитку та саморозвитку учнів і вихованців;
- підвищення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в закладах освіти району.

Висновки:

Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.

Отже, соціалізація - акумулятивний процес, у ході якого накопичуються соціальні навички. Освіта забезпечує спадкоємність та відтворення соціального досвіду. Саме у сфері освіти людина засвоює необхідні для соціальної практики знання, цінності, формує навички соціальних відносин.

Процес соціалізації є історично обумовленим, у результаті нього формуються конкретно-історичні риси особистості, необхідні їй для життєдіяльності в конкретному суспільстві. Зміст, стадії, конкретні механізми соціалізації визначаються структурою цього суспільства і варіюють у різні історичні періоди.

Алгоритм діяльності педагогічного колективу ДНЗ над методичною темою району

"Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації вихованців закладу дошкільної освіти"

І. Діагностико-теоретичний етап

Опанування теоретичних основ методичної теми 2016/2017 н.р.
№ З/П Зміст роботи Результати, напрацювання
1. Діагностика готовності педагогів до інноваційної діяльності Проведення анкетування педагогів.
2. Теоретична та психологічнв готовність педагогів до впровадження проблемного питання Проведено семінар-тренінг «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку».
Проведена консультація для педагогів «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації вихованців ЗДО».
3. Формування у ЗДО освітнього середовища Розробка методичних рекомендацій
«Правове виховання та соціалізвція дитини». Розроблено алгоритм впровадження методичної теми.
4. Методичне забезпечення Підібрана методична література:
· «Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ» Т.І.Прищепа; · «Ознайомлення дошкільників із соціальною дійсністю» Н.С.Голицина;
· «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку суспільства і освіти XXI століття» ХАНО. Зроблена передплата періодичних видань:
· «Дошкільне виховання» (з додатками);
· «Практика управління ЗДО».

II. Адаптаційно-корекційний етап.

Уходження в тему 2017/2018 н.р.

№ З/П Зміст роботи Результати, напрацювання
1. Щляхи реалізації теми Пріоритетні завданя на навчальний рік: «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації вихованців ЗДО».
2. Формування досвіду творчої діяльності педагогів Робота творчої групи «Сучасні підходи до патріотичного виховання дітей». Проведена педрада «Правове виховання- соціалізація дітей дошкільного віку». Тренінг для вихователів «Соціальна адаптація дітей як проблема сучасності». Проведені батьківські збори «Соціальний захист дітей дошкільного віку».

III. Формувальний етап.Набуття власного досвіду.Реалізація теми

2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 212