Поради вихователям щодо ефективної організації занять

Не дистанціюйтеся від дітей. Самі підійдіть і сядьте біля них, спостерігайте за іграми, вслухайтеся у розмови.
Зробіть початок заняття нефіксованим у часі. Візьміть усе, що ви приготували до заняття і розмістіть матеріали так, щоб діти могли їх бачити: розкладіть на ігровому килимку навколо себе предметні картинки або чистий аркуш ватману і маркери, фізичну карту України чи дитячу енциклопедію, відкриту на сторінці, де зображено карту зоряного неба. Почніть працювати з матеріалом — розглядати, вирізати, малювати тощо. Організуйте це таким чином, щоб у дітей з'явився інтерес до вашої діяльності. Зверніться до тих, хто виявив цікавість або просто перебуває поряд, із проханням допомогти: подати, притримати, розмішати фарбу.
Залучіть двох-трьох дітей до спільної діяльності. Проводьте її у такому емоційному стані, щоб інші діти самостійно, без спонукань, захотіли долучитися до неї.
Приберіть чи зведіть до мінімуму монологічну форму спілкування з дітьми. Будуйте його на засадах ділового партнерства та конструктивного діалогу. Лише так ви зможете пізнати і врахувати в освітньому процесі інтереси дітей та індивідуальні особливості протікання психічних процесів.
Намагайтеся прив'язати до реального життя дітей усю навчальну інформацію, що подається. Наприклад, ознайомлення з професіями дорослих проведіть на основі бесіди про професії батьків та знайомих людей з найближчого оточення. Розіграйте ситуацію про те, як одна з відомих дітям професій (водій тролейбуса, кухар, лікар, вихователь) «зникла». Поміркуйте разом про наслідки такої ситуації. Зробіть це весело і смішно. Поверніть дитячий сміх до дитячого садка! А навчаючи дітей побудови упорядкованих послідовних рядів: великий — менший — найменший, принесіть і розкладіть на килимку багато різних за розміром пластикових пляшечок і кришечок до них. Попросіть знайти до кожної пляшечки відповідну кришечку, потім (чи, можливо, дітям захочеться спочатку) побудувати ряд: від найбільшої пляшечки до найменшої. Під час цієї діяльності є можливість закріпити порядкову лічбу, поміркувати над можливостями використання пляшечок у побуті. Скажімо, виготовити з них совок для піску чи інших сипучих речовин, годівничку для птахів, вазу для олівців, «гантелі» (наповнити пляшки водою) для занять фізкультурою чи навіть шумовий музичний інструмент (наповнити пляшки горохом, квасолею, жолудями, мушлями тощо), щоб потім створити своєрідний оркестр.
Особливістю таких занять є прихованість навчальних завдань від дітей. Вони існують лише для вихователя, зафіксовані у плані його роботи та втілюються у партитурі робочого дня. Для дітей це цікава діяльність, забарвлена позитивними емоціями спілкування та відкриттів. Та за появи ознак втоми вихователь має завершити.

Як підвищити якість дошкільної освіти Методичний порадник

Якісна освіта - це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам (В. Кремінь).

Головне завдання сучасного навчального закладу - забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому (В.Кремінь).

Головне завдання кожного дитячого садка - надання якісної освіти кожній дитині (Т. Панасюк).

Як підвищити якість дошкільної освіти:

1. Підвищення ролі ігрової діяльності у житті дитини. Збідненість чи відсутність сюжетно-рольової гри провокує недорозвиненість емоційної, мотиваційної та вольової готовності дитини до школи, призводить до порушень у розвитку особистості, гальмує становлення механізмів регуляції поведінки, спричиняє зниження розвитку творчих здібностей дитини.

2. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. В багатьох зарубіжних країнах діти йдуть до школи з 6 років, але у 1 класі вони займаються специфічно дитячими видами діяльності: ігрова, образотворча, музична - чого немає у нашій початковій школі, де програми і підручники затеоретизовані, надто складні та переобтяжені другорядним фактологічним матеріалом. (На часі: спрощення програм для початкової школи та удосконалення й корегування програм для ДНЗ). Забезпечення повноти дитинства, балансування ігрової та навчальної діяльності у єдиному просторі форм та методів організації взаємодії дорослих із дітьми - важливе завдання педагогів як в ДНЗ, так і в початковій школі.

3. Усунення проявів авторитарної педагогіки. На часі підтримка варіативних розвивальних технологій, спрямованих на комплексний підхід до фізичного, психічного та духовного потенціалу дитини-дошкільника з використанням гуманістичної особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

4. Виконання комплексної програми ДНЗ. Оптимальний вибір варіативних програм. Широке обговорення програм для ДНЗ на курсах підвищення кваліфікації, на відкритих форумах в Інтернеті тощо має бути на контролі. Якщо програма є варіативною, то це не значить - не прийнятою до уваги, відкинутою, а, навпаки, ретельно вивченою і взята на озброєння задля удосконалення освітнього процесу, його індивідуалізації та диференціації, поглибленої роботи з якогось розділу, часто затребуваного і актуального (як, наприклад, навчання елементів грамоти, іноземна мова, комп'ютерна грамота тощо). Більшість фахівців дійшли висновку - не може бути однієї зразкової програми розвитку дитини. Використання варіативних та авторських програм примножує креативний потенціал освітнього процесу, збагачує досвід дитини, її всебічний розвиток.

5. Використання цілісного програмно-методичного забезпечення дитячого розвитку, індивідуальності кожної дитини. В кожному ДНЗ мають постійно і в комплексі впроваджуватися сучасні досягнення науки і практики з різних освітніх ліній БКДО, методики і технології аби сформувати у дитини цілісну картину світу. На часі є актуальним розроблення і схвалення авторських програм, технологій, систем роботи з дошкільниками, апробованих на практиці, в тому числі й з дітьми з особливими освітніми потребами.

6. Дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження на дитину. Планування різних видів і типів занять в ДНЗ, ретельне складання розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності для кожної вікової групи з урахуванням особливостей діяльності ДНЗ - одна з важливих функцій методичної служби дошкільного закладу. Досі зустрічаються непоодинокі випадки навчального перевантаження дошкільників, надмірного захоплення використанням фронтальних форм організації предметних занять, зокрема й гурткової роботи, що призводить до скорочення прогулянок, зниження рухової активності дітей. Тож виникла потреба у наказі МОН України від 20.04.2015 р. №446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ", у якому визначено межі навчального навантаження, збільшувати яке недопустимо. І зовсім необовязково проводити стільки занять, щоб досягти високої якості й результативності освітнього процесу. Оптимальний варіант - блочно-тематичний принцип організації освітнього процесу на засадах інтеграції.

7. Оптимізація умов роботи педагогів. Формувати сучасне розвивальне середовище в кожній віковій групі та ДНЗ загалом; не переповнювати групи аби забезпечити якісне виконання завдань БКДО, творчий підхід до справи та повну індивідуалізацію освітнього процесу - важливі чинники, які впливають на якість дошкільної освіти.

8. Вивчення та упровадження ППД - важливого чинника оптимізації освітньої роботи та поліпшення її результативності.

9. Забезпечення в ДНЗ тісної взаємодії родини й медико-психологопедагогічної служби; проведення медико-психолого-педагогічної експертизи для всіх новітніх технологій, рекомендованих до впровадження в освітній процес. Саме координація зусиль дасть змогу педагогам, психологам, медперсоналу й батькам забезпечити цілісність підходу до кожної дитини, інтеграцію змістових завдань і форм роботи. Педагоги мають пам'ятати, що саме батьки є замовниками послуг дошкільної освіти, та компетентно і доброзичливо допомагати їм, переконувати у можливостях дітей того чи іншого вікового періоду. ДНЗ має ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітнього маршруту дитини, підвищення якості дошкільної освіти.

10. Надання додаткових освітніх послуг. Гурткова робота. Реалізація варіативної частини Базового компоненту може здійснюватись, у тому числі, за рахунок додаткових освітніх послуг.

11. Відповідність особистісних та навчальних досягнень дитини Державному стандарту дошкільної освіти. Забезпечення ефективної системи навчання й виховання, використання в повному обсязі можливостей дитини раннього та дошкільного віку. З цією метою розроблено кваліметричну модель визначення рівня розвитку дитини за БКДО та інструментарій її практичного застосування.

12. Активне використання одного з найефективнішого методу моніторингу якості освіти - спостереження за дошкільниками, змістом якого має бути: - особистісний розвиток кожної дитини (морально-духовне становлення, самооцінка, самосвідомість, організованість, креативність тощо); - інтелектуальний розвиток (розвиток пізнавальних процесів, пізнавальна активність, рівень використання знань з різних розділів програми у різних сферах життєдіяльності та ін.); - емоційно-вольовий розвиток (емоції та почуття, здатність зосереджуватися, докладати вольових зусиль, стримувати бурхливі емоції, довільність поведінки тощо); -комунікативно-мовленнєвий розвиток (особливості розвитку мовлення, характер спілкування дитини з однолітками та дорослими тощо); - розвиток здібностей та обдарованості дитини; -відповідність педагогічних впливів і розвивального середовища індивідуальним потребам та можливостям кожної дитини; - відповідність психофізичного розвитку дитини віковим нормативам, сформованість готовності до навчання в школі тощо.

13.Створення сучасної мережі науково-методичних центрів комплексного сервісу (коледжі, вузи, інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні та районні\міські методичні кабінети, методична служба ДНЗ, психологічна служба усіх рівнів тощо), яка дасть змогу переорієнтувати і змінити формат добору, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які б відмовилися від використання застарілих дидактичних засобів, а почали досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати власні здобутки. Наскрізне застосування ІКТ- технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху роботи кожного педагога, підвищення ефективності його роботи та якості дошкільної освіти.

14. Самоосвітня діяльність педагогів. Сучасна освіта потребує від фахівців професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації на практиці. Самоосвіта є складовою безперервної освіти кожного педагогічного працівника. Завдання методичної служби та адміністрації ДНЗ - постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань. Адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність - цілком сформованою. Потреба в самоосвіті завжди захищає особистість від інтелектуального зубожіння. Висновок. Ознакою якості дошкільної освіти є якість її змісту. Кожен педагогічний колектив має спрямувати свої зусилля не лише на надання дітям знань, створення умов для оволодіння уміннями та навичками, а й на їх розвиток.

Отже, щоб підвищити якість освіти у дошкільних навчальних закладах, необхідно урізноманітнювати форми цілеспрямованого навчально-виховного впливу, зокрема шляхом:

проведення індивідуальних занять, гурткової (секційної, студійної) роботи; застосування в освітній роботі педагогічних інновацій, сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду; активізації взаємодії з родинами; удосконалення механізмів моніторингу якості освітнього процесу. Л. Гриневич «Маємо запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, «перенавчити» вчителів, змінити структуру школи, забезпечити ці перетворення ресурсами». (Нова школа. Простір освітніх можливостей. Л. Гриневич.)

/Files/images/burnout.jpg

Портрет сучасного вихователя “Техніка вихователя”

• Культура спілкування.

• Саморегуляція діяльності.

• Управління внутрішнім самопочуттям.

• Оволодіння увагою співрозмовника.

• Виразний показ почуттів і ставлень – міміка, пантоміміка, зовнішність.

• Володіння мовленням – голос, дихання, дикція, грамотність, інтонація.

Завдання для вихователя “Мовлення вихователя”

• Знання української мови.

• Спілкуватися державною мовою.

• Розвивати власну мовленнєву компетентність

. • Володіти засобами інтонаційної виразності, уміти послідовно й логічно висловлювати думки, влучно добирати слова й словосполучення.

• Бути прикладом чистого літературного мовлення та високої мовленнєвої культури.

Розвивальне предметне середовище

Кiлькiсть переглядiв: 255