ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

При створенні здоров’язбережувального, безпечного і комфортного розвивального середовища у закладі дошкільної освіти слід керуватися такими принципами:

 • врахування психологічних закономірностей розвитку дітей на певних вікових етапах, дитячої активності та самостійності
 • універсальність і динамічність
 • раціональна організація, комплектування та гнучкий поділ простору на осередки
 • забезпечення позитивного емоційного навантаження на дітей.

Безпека дитини в закладі дошкільної освіти

У закладі дошкільної освіти необхідно постійно здійснювати технічний контроль за станом території та приміщень (стіни, стеля, вікна, двері, меблі, інженерні мережі, обладнання та оснащення ігрових і спортивних майданчиків, тіньових навісів тощо).

При облаштуванні приміщень особливу увагу слід приділяти:

 • якості матеріалів, з яких виготовлене обладнання
 • правилам добору іграшок, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам.

При цьому потрібно керуватися такими документами щодо безпеки:

 • Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, НаказМОЗ від 24.03.2016 №234
 • Технічним регламентом безпечності іграшок, ПостановаКМУ від 28.02.2018 № 151
 • Примірнимпереліком ігрового та навчально-дидактичного обладнаннядля закладів дошкільної освіти, Наказ МОН від 19.12.2017 № 1633
 • Правилами пожежної безпеки для навчальних закладівта установ системи освіти України, НаказМОН від 15.08.2016 № 974.

Керівник закладу дошкільної освіти спільно з відповідними службами (відповідальними особами) має здійснювати систематичний контроль за дотриманням у всіх приміщеннях закладу:

 • санітарно-гігієнічних норм
 • правил протипожежної і особистої безпеки
 • правил цивільного захисту.

Безпека життєдіяльності дитини: обов’язки працівників

Працівники ЗДО повинні володіти основними знаннями і вміннями з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 • знати правила поведінки у небезпечних ситуаціях
 • вміти надавати першу домедичну допомогу
 • визначати чинники фактори можливого ризику в довкіллі.

Усі працівники ЗДО несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за виконання посадових (робочих) інструкцій, зокрема з питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

БЖД-обов’язки вихователя

Педагогічні працівники закладу повинні:

 • утримувати своє робоче місце учистоті
 • забезпечувати наявність вільного доступу до всіх виходів.

Вихователь до початку трудової діяльності повинен зробитиогляд кімнат:

 • ігрової
 • туалетної
 • спальні.

Про всі виявлені несправності меблів, обладнання або приміщень потрібно негайно повідомити завідувача з господарства або директорові закладу.

Не допускається прийом дітей у неперевірене приміщення.

Усі наявні предмети в групі— шафи, полиці, піаніно або фортепіано, дзеркала, підставки для рослин— повинні бути міцно закріплені.

Заборонено вбивати гачки, цвяхи на рівні зросту дітей.

Канцелярські кнопки, скріпки, швейні голки, шпильки педагог зобов’язаний зберігати в недоступному для дітей місці. Користуватися голками і ножицями діти можуть тільки під наглядом вихователя.

Не можна користуватися у присутності дітей електроприладами:

 • чайниками
 • електричними кип’ятильниками
 • прасками тощо.

Вихід із приміщення групового осередку повинен бути завжди вільний для можливої екстреної евакуації у разі надзвичайної ситуації.

У разі виявлення травмонебезпечних будівель, явищ, меблів або обладнання, які педагогічний працівник не здатний усунути самостійно, необхідно:

 • вжити екстрених заходів щодо недопущення дітей до травмонебезпечного місця або обладнання
 • чим-небудь захистити небезпечне місце.

Привівши дітей до закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину:

 • тільки батькам (законним представникам дитини)
 • або, на письмове прохання батьків, дорослим родичам, які немолодші 16 років.

Безпека дітей на прогулянці

Збираючись на прогулянку, вихователь забирає дітей, які першими одяглися, івиходить на майданчик, а решту дітей виводить на майданчик помічник вихователя.

У разі виявлення небезпечних предметівна майданчикузакладу (скло, пляшки, шприци, палиці тощо) педагог повинен негайно акуратно прибрати їх з території або повідомити двірнику і переконатися в очищенні ділянки.

Під час перебування дітей на території закладу треба пильно стежити за тим, щоб діти:

 • не виходили за межі закладу
 • не зривали отруйних рослин, ягід, грибів, трави тощо.

Перелік рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами

Повертаючись з прогулянки, вихователь повинен перевірити, чи всі діти на місці.

Під час руху вихователь повинен:

 • іти поруч з дітьми в кінці колони
 • у першій парі ставити найорганізованіших вихованців.

Дітей до трьох років супроводжує на прогулянку і під час повернення з прогулянки помічник вихователя.

Плануючи екскурсію чи прогулянку за межі закладу, вихователь зобов’язаний:

 • завчасно оглянути місце прогулянки
 • сповістити адміністрацію закладу, вказавши кількість дітей, яких він бере з собою.

Виводити дітей за межі закладу можна тільки в супроводі двох дорослих.

Дітей, які не можуть з тих чи тих причин виходити за межі закладу, за розпорядженням директора ЗДО передають в іншу групу під відповідальність педагогічного працівника.

Під час прогулянки вихователь повинен тримати в полі зору всіх дітей. Повертаючись з прогулянки, вихователь повинен:

 • перевірити, чи всі діти присутні
 • вишикувати їх парами в колону.

Один із дорослих має іти в кінці колони, стежачи, щоб діти не відставали та не відходили в сторону.

Необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, переходячи з дітьми через вулицю. У великих містах слід уникати прогулянок вулицею з інтенсивним рухом.

Пожежна безпека в закладі дошкільної освіти

Пожежну безпеку в ЗДО забезпечують завдяки організаційним і практичним заходам, які проводять щорічно на початку навчального року.

Протипожежна безпека

Директор закладу наказом затверджує протипожежний режим.

Протипожежний режим визначає порядок:

 • утримання шляхів евакуації (план евакуації оформлюється на кожен поверх будинку окремо)
 • проїзду та стоянки транспортних засобів
 • відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі
 • огляду приміщень, будівель після закінчення занять і роботи закладу освіти
 • проходження посадовими особами навчання та перевірки знань зпитань пожежної безпеки
 • проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму
 • організації експлуатації й обслуговування наявних засобів протипожежного захисту
 • проведення планово-попереджувальних оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання
 • скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні
 • дій у разі виникнення пожежі— порядок і способи:
  • оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації
  • виклику пожежно-рятувальних підрозділів
  • зупинки технологічного та навчального устаткування
  • вимкнення електроустановок
  • застосування засобів пожежогасіння тощо.

Зауважте!

У куточку пожежної безпеки мають бути:

 • плакати про заходи пожежної безпеки
 • інструкція з пожежної безпеки
 • список добровільної пожежної дружини з їхніми обов’язками

Перевірка з питань пожежної безпеки

Під час перевірки закладу дошкільної освіти з питань пожежної безпеки слід мати такі документи— акти про:

 1. укомплектованість внутрішніх пожежних кранів
 2. технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів
 3. наявність покажчиків пожежних гідрантів (для тих закладів освіти, що мають такі гідранти)
 4. своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників
 5. технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ)
 6. стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів ісходів
 7. стан горищ
 8. стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин (за потреби).
Кiлькiсть переглядiв: 11